Mobile: +359 898 84 84 44
E-mail: info@yourevent.bg

РЕКЛАМАТА – ТОВА СТЕ ВИЕ!

USB памет

Този тип продукт е от така наречените“модерни“ подаръци, става все по-актуален поради своята функционалност и разновидност от форми и размери.
• ГРАВИРАНЕ / ТАМПОНЕН ПЕЧАТ / ДИРЕКТЕН ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ